Νελη Τσοπουριδου

Νελη Τσοπουριδου
Ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων, ενηλίκων. - Συμβουλευτική - σχολές γονέων - Συμβουλευτική εκπεδευτικών - Online Ψυχοθεραπεία - Βιωματικά εργαστήρια - Σεμινάρια

Περιγραφή Επιχείρησης

Η Νέλη Τσοπουρίδου Ψυχολόγος – Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές της παίρνοντας τον τίτλο "Master στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία" από το University of Strathclyde, Glasgow. Εκπαιδεύτηκε για τρία χρόνια στην προσωποκεντρική προσέγγιση και κατέχει το Diploma της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπεύτριας. Επιπλέον η Ψυχοθεραπεύτρια– Ψυχολόγος Νέλη Τσοπουρίδου, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική Γονέων και διοργανώνει σχολές γονέων. Στα πλαίσια τα οποία έχει εργαστεί έχει ασχοληθεί ψυχοθεραπευτικά με παιδιά (παιδοψυχολόγος), εφήβους (ειδικής και τυπικής αγωγής) και ενηλίκους, με γονείς και εκπαιδευτικούς, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Επίσης έχει εργαστεί σε σχολεία, δίνοντας τις υπηρεσίες της σε παιδιά και εφήβους. Κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

Φωτογραφίες