ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ
Το Τεχνικό Γραφείο Βασιλική Πλατανίτη ειδικεύεται στη μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη & διαχείριση κτιρίων, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση και την αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και στην τακτοποίηση αυθαίρετων.

Περιγραφή Επιχείρησης

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:
1. Άδειες Λειτουργίας
2. Τοπογραφικά Διαγράμματα
3. Ενεργειακά Πιστοποιητικά
4. Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
5. Εξοικονόμηση κατ’οίκον
6. Ανακαινίσεις – Επισκευές - Μονώσεις
7. Βεβαιώσεις Μηχανικού Ν.4495/ 2017
8. Πολεοδομικές Άδειες
9. Μεταφορά Αυθαιρέτων στο Ν.4495/17
10. Δήλωση στο Κτηματολόγιο
11. Επίβλεψη Κατασκευών - Έργων
12. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων
13. Υπηρεσία Μιας Στάσης

Φωτογραφίες