Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες
Δικηγορικό γραφείο αποτελούμενο από έμπειρους δικηγόρους με εξειδίκευση στους περισσότερους τομείς του ελληνικού και διεθνούς επαγγελματικού δικαίου.

Περιγραφή Επιχείρησης

Δικηγορικό γραφείο αποτελούμενο από έμπειρους δικηγόρους με εξειδίκευση στους ακόλουθους τομείς: Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας, Συμφωνίες Διανομής και Εμπορική Αντιπροσωπεία, Δίκαιο Πωλήσεων, Δίκαιο Ενέργειας, Βιομηχανικό και Πνευματικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Υπηρεσίες Ανάκτησης Οφειλών. Η επικοινωνία με το πελατολόγιο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.
Η Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες αποτελεί το συνεργάτη επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, και προσφέρει τις υπηρεσίες της αναλογιζόμενη την αντίστοιχη κουλτούρα κάθε επιχείρησης. Η KPAG εξειδικεύεται σε υπηρεσίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις γερμανόφωνες ιδίως χώρες και παρέχει υπηρεσίες για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η δικηγορική εταιρία KPAG Κοσμίδης και Συνεργάτες μπορεί να γίνει ο συνεργάτης σας σε θέματα που αφορούν την εξαγωγή των προιόντων σας στο εξωτερικό, την επένδυση σε ακίνητα στη Γερμανία, την ίδρυση νέας εταιρίας και γενικότερα την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Management, Business and Marketing Consulting.
Η δικηγορική εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες, έχοντας διεθνή υποδομή, είναι ο ιδανικός συνεργάτης ελληνικών επιχειρήσεων στην Γερμανία και την Ευρώπη, είτε ψάχνετε κάποιον δικηγόρο για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα, είτε έχετε ανάγκη από μία ομάδα δικηγόρων σε κάποια άλλη χώρα. Για την επέκταση μίας επιχείρησης στο εξωτερικό, από το νομικό σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση του πλάνου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Οι πελάτες μας επωφελούνται από την εξειδίκευση εκάστου συνεργάτη μας, αλλά και από την μακρόχρονη πείρα ολόκληρης της ομάδας μας. Η δικηγορική εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες έχει εξειδικευθεί, ως μία εκ των πρώτων, στη συνεχόμενη και αποκλειστική νομική συμβουλή επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στη βάση της γνώσης των νομικών συστημάτων περισσοτέρων κρατών, διαθέτοντας δικηγόρους οι οποίοι παρίστανται σε δικαστήρια της Ελλάδας και Γερμανίας, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες και νομικές συμβουλές σε ελληνικά και διεθνή θέματα.