Digital Print

Digital Print
H digital print ιδρύθηκε το 2004, με στόχο να διοχετεύσει το μεράκι και τη φαντασία των ανθρώπων της, στο χώρο της διαφήμισης και έντυπης επικοινωνίας.

Περιγραφή Επιχείρησης

Η digital print είναι μια σύγχρονη, δυναμική εταιρεία που παρακολουθεί όλες τις νέες εξελίξεις και παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές διαφημιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες που ενώνουν τις δυνάμεις της επικοινωνίας και της τεχνολογίας. Iδέες που ξεπερνούν τα όρια της διαφήμισης και οδηγούν σε ξεχωριστή στρατηγική και την εφαρμογή της σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Kύριο μέλημα είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη, χωρίς να εννοούμε απλή διεκπεραίωση αλλά σωστή αντιμετώπιση και κατανόηση των αναγκών και των απαιτήσεών του.

Διαφοροποιείται προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα διαφημιστικών υπηρεσιών και διατηρώντας παράλληλα μια εξαιρετική προσωπική σχέση με τον κάθε πελάτη της ξεχωριστά. Έτσι, κάθε πελάτης απολαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα «μέτρα» του, έχοντας την αίσθηση αποκλειστικής συνεργασίας με τη διαφημιστική του εταιρεία.

Ευέλικτη εξυπηρέτηση, μέγιστη αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής δαπάνης και προσωπική σχέση είναι οι βασικοί άξονες της εταιρικής της φιλοσοφίας.