Terms Of Use

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

1.1. Η ιστοσελίδα www.city-guide.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την Eπιχείρηση "Δούμας Ν. Θωμάς", στην οποία και ανήκει το σύνολό της κατά πλήρη κυριότητα (στο εξής μνημονευόμενη ως «Επιχείρηση»). Κάθε φορά που γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται προς συμμόρφωση με αυτούς.

1.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στη χρήση της Ιστοσελίδας.

1.3. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

2. Υποχρεώσεις - Ευθύνη Χρηστών της Ιστοσελίδας

2.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να προσπελαστεί από το σύνολο των χρηστών που συγκεντρώνουν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

2.2. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δύνανται να προβάλουν οποιαδήποτε δραστηριότητά τους σε αυτήν και χωρίς η Επιχείρηση να ελέγχει τα αίτια της βούλησης προβολής τους. Ο ενδιαφερόμενος για προβολή χρήστης, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην Επιχείρηση αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτούμενου προσώπου κάθε σχετική πληροφορία, που επιθυμεί να προβληθεί στο σύνολο των επισκεπτών της Ιστοσελίδας.

2.3. Ο χρήστης, κατά τη δημιουργία του προφίλ του, μπορεί να προσθέσει μία ή περισσότερες φωτογραφίες, σχετικές με τη δραστηριότητά του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισάγει την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του, μία περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, το αντικείμενο αυτών και την ακριβή διεύθυνση της έδρας του. Δύναται επίσης προαιρετικά να δηλώσει και επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά τον αριθμό του τηλεφώνου του, το προφίλ του στο facebook κ.λπ.. Όλα τα ως άνω στοιχεία θα είναι προσβάσιμα στο σύνολο των χρηστών της Ιστοσελίδας από τη στιγμή που το προφίλ θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, υπό την προυπόθεση ότι έχει καταβάλλει στην Επιχείρηση το αντίστοιχο συμφωνημένο τίμημα για την προβολή του.

2.4. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να προσθέτει ή να αφαιρεί κατηγορίες επιμέρους δυνατότητες καταχώρησης πληροφοριών, προσδιοριστικές της δραστηριότητας του προβαλλόμενου χρήστη.

2.5. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι:

 • Η ονομασία του προβαλλόμενου χρήστη και η περιγραφή της δραστηριότητάς του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν παραβιάζει τα χρηστά ήθη και έθιμα.
 • Για το σύνολο των φωτογραφιών, που ο προβαλλόμενος χρήστης επιθυμεί να ανεβάσει στην Ιστοσελίδα, διατηρεί την πνευματική τους ιδιοκτησία, δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα κανενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν εμφανίζεται οποιαδήποτε παράσταση σε οποιοδήποτε σημείο της, που να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δεν διαφημίζει ούτε δυσφημεί προϊόν ή επιχείρηση με την οποία ο ίδιος δεν σχετίζεται.
 • Σε περίπτωση που απεικονίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, ο προβαλλόμενος χρήστης έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του αποτυπώμενου προσώπου (σε περίπτωση που είναι ενήλικας και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα) ή των γονέων του ή/και των κηδεμόνων του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή έχει τεθεί σε μερική ή ολική δικαστική συμπαράσταση).
 • Κάθε είδους πληροφορία την οποία επιθυμεί ο προβαλλόμενος χρήστης να κοινοποιηθεί στο σύνολο των χρηστών της Ιστοσελίδας είναι αληθής και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
 • Η Επιχείρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να διαγράψει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την καταχώρηση του προβαλλόμενου χρήστη, εφόσον οι φωτογραφίες ή/και τα δηλούμενα στοιχεία εκ μέρους του προβαλλόμενου προκύψουν να είναι ψευδή, αποκρύπτουν την αλήθεια ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή/και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης δηλώνει έχει το δικαίωμα και την νόμιμη άδεια για την πραγμάτωση της δραστηριότητας, την οποία δηλώνει ότι ασκεί.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες), στις οποίες επιθυμεί να καταχωρηθεί η δραστηριότητά του. Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι προκαθορισμένες εκ μέρους της Επιχείρησης.
 • Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, με σκοπό την πληρέστερη και κατά το δυνατόν ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των προβαλλόμενων χρηστών, κατά την ελεύθερη κρίση της, να μετακινήσει την καταχώρηση του προβαλλόμενου χρήστη από μία κατηγορία δραστηριότητας σε μία άλλη, εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή της κατηγορίας. Μπορεί ακόμα η Επιχείρηση, εφόσον ο προβαλλόμενος χρήστης επέλεξε την προβολή του σε περισσότερες της μία κατηγορίες, να αφαιρέσει κάποιες από αυτές, εφόσον δεν προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας του προβαλλόμενου σε σχέση με την ονομασία της κατηγορίας.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης δύναται να συμπεριλάβει στην καταχώρησή του κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο επικοινωνίας με τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή τα τηλεφωνικά νούμερα, η διεύθυνση του φυσικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας, ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον ίδιο.
 • Ειδικά για την περίπτωση που ο προβαλλόμενος χρήστης συμπεριλάβει παραπομπή προς οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.
 • Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από τη αίτηση του υποψήφιου προβαλλόμενου χρήστη έως την ανάρτησή των πληροφοριών του στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προς προβολή της δραστηριότητάς του χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, ισχύουν όλα τα ανωτέρω αναλογικά.

2.6. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται, εφόσον συνδεθεί με τον ατομικό λογαριασμό του, να διατυπώσει οποιοδήποτε σχόλιο εξατομικευμένο ανά προβεβλημένο χρήστη. Κάθε σχόλιο, πρωτού αναρτηθεί, ελέγχεται από την Επιχείρηση, η οποία ενθαρρύνει τους χρήστες να διατυπώνουν τις εντυπώσεις τους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν σχηματίσει ίδια άποψη αναφορικά με την δραστηριότητα του εκάστοτε προβαλλόμενου χρήστη. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιοποιεί σχόλια, τα οποία είτε είναι υβριστικά είτε, κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση της Επιχείρησης, είναι κακόβουλα και σκοπό έχουν απλά να πλήξουν την εν γένει εικόνα του προβαλλόμενου χρήστη, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

2.7. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται να την χρησιμοποιήσει προκειμένου να προβάλλει, κατά την ελεύθερη κρίση του, το σύνολο των προβαλλόμενων δραστηριότητων του. Είναι ευνόητο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι κάθε είδους πληροφορία που σχετίζεται με τους προβαλλόμενους χρήστες θα πρέπει να αξιοποιείται με τη δέουσα επιμέλεια, κοινή λογική και αντίληψη. Η Επιχείρηση επουδενί δεν ευθύνεται ούτε ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών, που οι προβαλλόμενοι χρήστες αναρτούν. Επισημαίνεται ότι οι συναντήσεις μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας, κάθε είδους επικοινωνία και οποιαδήποτε συναλλαγή εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση τους, χωρίς η Επιχείρηση να έχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει, παρενόχληση κάθε είδους, και γενικά πλήρωση της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης οποιουδήποτε εγκλήματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και για τυχόν δημιουργηθείσες μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας αστικές απαιτήσεις.

2.8. Η προβολή της εκάστοτε δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών από τον χρήστη της Ιστοσελίδας, χωρίς να είναι εκ των προτέρων δυνατός ο προκαθορισμών των κριτηρίων της. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται αναφορικά με τον αριθμό των χρηστών, οι οποίοι μπορεί να προσπελάσουν τις προβαλλόμενες δραστηριότητες, ούτε ότι θα συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην επαύξηση ή στη μείωση του ενδιαφέροντος των χρηστών της Ιστοσελίδας για τις προβαλλόμενες δραστηριότητες.

3. Κόστος Προβολής και Τρόπος Εξόφλησης

3.1. Ο χρήστης, που επιθυμεί να προβληθεί στην Ιστοσελίδα η δραστηριότητά του κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται να προκαταβάλλει το συμφωνημένο με την Επιχείρηση τίμημα, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων τρόπων εξόφλησης, που αντιστοιχεί στην προβολή του για μία χρονική περίοδο. Το κόστος της προβολής εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια προβολής, που θα επιλέξει ο χρήστης.

3.2. Η προβολή της δραστηριότητας του χρήστη αρχίζει από τη στιγμή που το τίμημα της πληρωμής πιστωθεί στον λογαριασμό της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση που τυχόν προκύψει από τη στιγμή καταβολής του συμφωνηθέντος χρηματικού ποσού από τον χρήστη έως την πίστωση του λογαριασμού της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος προβολής του χρήστη λογίζεται από τον πραγματικό χρόνο έναρξης της προβολής της δραστηριότητάς του και όχι αναδρομικά από τον χρόνο καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος.

3.3. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το σύνολο του τιμήματος το οποίο κατέβαλε. Ο χρήστης δηλώνει ότι τα καταχωριζόμενα στοιχεία του είναι αληθή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα για έγερση αστικών και πονικών κυρώσεων σε βάρος χρήστη, ο οποίος υποβάλλει αναληθή στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Επιχείρηση θα διαθέτει στο χρήστη το φορολογικό παρασταστατικό σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3.4. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που έχει συνάψει με την Επιχείρηση μετά την καταβολή του τιμήματος.

4. Υποχρεώσεις - Ευθύνη της Επιχείρησης

4.1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας και των servers της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες.

4.2. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, η οποία προβάλλεται από τους προβαλλόμενους χρήστες εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

4.3. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ανάρτηση Σημείων Ενδιαφέροντος, εφόσον κατά την κρίση της συμβάλλουν στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των χρηστών της Ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και μη περιοριστικά αεροδρόμια, νοσοκομεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.

4.4. Η Επιχείρηση δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών της Ιστοσελίδας κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Επιχείρηση.

4.5. Η Επιχείρηση δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

4.6. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διαφήμισης της Ιστοσελίδας μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του Διαδικτύου και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο κριθεί πρόσφορος. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι στοιχεία της δραστηριότητάς, που έχει ο ίδιος επιλέξει να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, μπορεί να προβληθούν ή/και να μεταδοθούν ακουστικά ή γραφικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.1. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρηση. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

5.2. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή κατά περίπτωση στους προβαλλόμενους χρήστες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Cookies

6.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης της Ιστοσελίδας πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι Internet Protocol διευθύνσεις τα cookies, Internet tags και συλλογή δεδομένων πλοήγησης.

6.2. Η Επιχείρηση επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (π.χ. Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στην Επιχείρηση μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα.

7. Πολιτική Απορρήτου

7.1. Η Επιχείρηση δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της Επιχείρησης όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων.

7.2. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα με το εκάστοτε πρόσφορο μέσο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση ή/και συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση άλλων χρηστών της ιστοσελίδας.

8. Τελικές Διατάξεις

8.1. Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

8.2. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.

8.3. Η Επιχείρηση επιφυλάσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Ιστοσελίδας προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.

8.4. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να προβάλλει την δραστηριότητά του στην Ιστοσελίδα, με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης, που επιθυμεί να προβάλλει τη δραστηριότητά του στη σελίδα, δηλώνει ότι έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.

8.5. Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί εν όλω η εν μέρη του παρόντες Γενικούς Ορους Χρήσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει του χρήστες της Ιστοσελίδας.

8.6. Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να ανακύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αποκλειστικά καθύλην και κατά τόπο Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Βέροιας.

9. Επικοινωνία - Στοιχεία Εταιρείας

Η Επιχείρηση "Δούμας Ν. Θωμάς" εδρεύει στην Αλεξάνδρεια, οδός Ναούσης, αρ. 4, T.K. 59 300, με Α.Φ.Μ. 120339745 και στην αποκλειστική κυριότητά της ανήκει ο διαδικτυακός τόπος www.city-guide.gr. H ηλεκτρονική της διεύθυνση, μέσω της οποίας άμεσα οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο ή ερώτημα είναι: [email protected].